TELEFOONNUMMER 06-40333754
Bel voor een afspraak of meer informatie
MR. K. LAMMERS-ROSELAAR
MEER DAN 30 JAAR ERVARING
Eerlijk en betrouwbaar
PSYCHIATRISCH
PATIËNTENRECHT
PSYCHIATRISCH PATIËNTENRECHT

Ssinds 1 januari 2020 zijn 2 nieuwe wetten in werking getreden: de wet verplichte ggz en de wet zorg en dwang. Het gaat niet meer alleen over een al dan niet gedwongen opname in een accommodatie, maar over verschillende vormen van verplichte zorg die door de Rechtbank kunnen worden opgelegd. De verplichte zorg kan overigens ook in een ambulante setting plaatsvinden.

Mr K. Lammers-Roselaar verleent juridische bijstand en staat geregistreerd bij de Orde van Advocaten als specialist. Daarnaast is zij lid van de RVPA (Rotterdamse Vereniging Psychiatrie Advocaten) te Rotterdam en de Landelijke VPAN (Vereniging Psychiatrie Advocaten Nederland).

btt