TELEFOONNUMMER 010-798 2490
Bel voor een afspraak of meer informatie
MR. K. LAMMERS-ROSELAAR
MEER DAN 30 JAAR ERVARING
Eerlijk en betrouwbaar
ECHTSCHEIDING
mr. K. Lammers-Roselaar
ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, zeker indien er kinderen geboren zijn. Het opstellen van een ouderschapsplan behoort tot de standaard werkzaamheden, waarbij wordt getracht de communicatie tussen partijen zo goed mogelijk te houden, dit in het belang van de kinderen. Ook het berekenen van alimentatie cq. een onderhoudsbijdrage voor de kinderen behoort tot de werkzaamheden

Echtscheidingen zijn een wijdverbreid fenomeen in de hedendaagse samenleving en een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van alle betrokkenen. In Nederland moet voor een echtscheiding (nog steeds) een advocaat worden ingeschakeld. Tijdens deze periode is goede juridische bijstand belangrijk. 
btt